Θεραπευτικος Υπερηχος

Ακουστικά κύματα υψηλής συχνότητας

Θεραπευτικος Υπερηχος

Οι υπέρηχοι είναι ακουστικά κύματα υψηλής συχνότητας τα οποία δε γίνονται αντιληπτά από την ακοή, παραγόμενοι από θερμικές ή μη-θερμικές φυσιολογικές επεξεργασίες.

Οι υπέρηχοι Οι υπέρηχοι μεταδίδονται δια μέσου των ιστών σε επιμήκη κύματα με θεραπευτικές συχνότητες 1 MHz ή 3 MHz. Η ενέργεια των υπερήχων μεταδίδεται μέσα στους ιστούς ως μια υψηλή παράλληλη εκπομπή με μια ανομοιόμορφη διανομή έντασης.

Οι υπέρηχοι μεταδίδονται στους ιστούς με δύο τρόπους: Συνεχή εκπομπή με θερμικά κυρίως αποτελέσματα αν και σε χαμηλή ένταση έχουμε και μηχανικά. Διακοπτόμενη εκπομπή με μηχανικά κυρίως αποτελέσματα. Ο θεραπευτικός υπέρηχος όταν εφαρμόζεται σε βιολογικό ιστό μπορεί να προκαλέσει κλινικά σημαντικές αλλαγές στα κύτταρα, στους ιστούς και μέσω των θερμικών αποτελεσμάτων του προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας του ιστού και μέσω των μηχανικών του αποτελεσμάτων προκαλώντας μικρό-δονήσεις.

Η φωνοφόρεση είναι μια τεχνική με την οποία επιδιώκουμε την εισαγωγή ορισμένων φαρμάκων με τη χρήση των υπερήχων στους ιστούς.

Στην κλινική εφαρμογή, ο υπέρηχος συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μορφές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των θερμών επιθεμάτων, ψυχρών επιθεμάτων και ηλεκτρικών ρευμάτων.