Μεθοδος Perfetti

Εξελίχθηκε από τον γιατρό Νευρολόγο Carlo Perfett

Μεθοδος Perfetti

Η μέθοδος Perfetti εξελίχθηκε από τον γιατρό Νευρολόγο Carlo Perfetti Διευθυντή του Κέντρου Αποκατάστασης στο Schilo της Ιταλίας, ειδικά για ασθενείς με Εγκεφαλικά επεισόδια.

Στο επίκεντρο της θεραπευτικής του μεθόδου, τοποθετεί την ικανότητα που έχει ο ασθενής να παρακολουθεί ενεργά και με προσοχή το περιβάλλον του. Αυτό αξιοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας αναλόγως, αναπτύσσοντας σειρά ασκήσεων με στόχο την αύξηση του γνωστικού επιπέδου του ασθενούς.

Εδώ λοιπόν, δεν εκτελούνται μόνο ασκήσεις που έχουν σχέση με τις «μηχανικές» κινητικές διαδικασίες του ασθενούς, αλλά εφαρμόζονται ασκήσεις που προάγουν, μέσω των ερεθισμάτων που προκαλούν, τις γνωστικές ικανότητες του ασθενούς.

Ο ασθενής επικεντρώνει την προσοχή του στις δικές του κινήσεις. Οι ασκήσεις βοηθούν τον ασθενή να αναγνωρίσει τα δικά του κινητικά προβλήματα (αυτογνωσία) και συγχρόνως να φθάσει στο επίπεδο να τα ελέγχει (αυτοέλεγχος).

Εξελίχθηκε από τον γιατρό Νευρολόγο Carlo Perfett

Στόχος είναι, ο ασθενής να μπορέσει να αντιληφθεί τις κινητικές δυνατότητες που έχει. Κατά την διάρκεια της θεραπείας του, ο ίδιος κρατάει τα μάτια του κλειστά και ο θεραπευτής εκτελεί το πρόγραμμα των ασκήσεων.
Στόχος είναι, ο ασθενής να εκτελεί μόνος του ένα μέρος των ασκήσεων. Ο θεραπευτής τον υποβοηθά στην εκτέλεση των ασκήσεων.
Εδώ ο ασθενής μαθαίνει να ελέγχει τα βασικά μοτίβα της κινητικότητάς του.